Ხარისხის Პოლიტიკა

  • - ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტია, ხარისხის საერთო გაგებით, პაციენტების მოლოდინებზე და კმაყოფილებაზე ორიენტირებული ხარისხის ცნობიერება.
  • - კარგად ვიცით, რომ ხარვეზები გამოწვეულია არა ადამიანების მიერ, არამედ პროცესებისგან და შესაბამისად, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტიც სისტემის მუდმივი განახლება და გაუმჯობესებაა.
  • - ჩვენ დიდ ყურადრებას ვუთმობთ ჩვენი პაციენტების, მომწოდებლებისა და სხვა კლიენტების რეკომენდაციებსა და რჩევებს, არ ვიშურებთ ძალისხმევას, რომ გავამართლოთ მათი ნდობა ჩვენს მიმართ, და ვეწევით ხარისხიან, ეკონომიკურ და კეთილსინდისიერ სამედიცინო მომსახურებას.
  • - კარგად გვესმის, თუ რაოდენ ღირებულია ჩვენთვის ჩვენი მომსახურე პერსონალი და სწორედ ამიტომაც ვუწევთ მათ დახმარებას სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარების სახით და ვცდილობთ უფრო ეფექტური გავხადოთ მათი როლი მუდმივი გაუმჯობესების პროცესში.
  • - ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მომსახურე პერსონალს შევუქმნათ სასურველი სამუშაო გარემო და მათთან ერთად ავღნიშნავთ მათ მიერ მიღწეულ წარმატებებს.
  • - ტექნოლოგიური ინოვაციების, სამეცნიერო და მმართველობითი განვითარებების კვალდაკვალ პაციენტებს ვთავაზობთ ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.
განახლების თარიღი : 06.03.2023