Çalışan Adaylarına Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Veri Sorumlusu Anadolu Özel Sağlık Hizmetleri Otomotiv Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (İmperial Hastanesi veya Kurum) olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, iş başvuru formu ve iş sözleşmesinde talep edilen ve iş sözleşmesi süresince toplanan kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan kapsamda işleneceğini beyan ederiz;

İşlenen Veri Kategorisi ve Kı̇şı̇sel Veriler;

Kimlik; ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet, imza

İletişim; telefon numarası, e-posta adresi, adres

CV Bilgileri; iş başvurusunda teslim edilen CV ve özgeçmiş bilgileri, eğitim ve öğretim bilgileri, çalışma geçmişi ve tecrübeler, kurs, seminer, sertifika bilgileri, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi, referans bilgisi

Görsel Kayıt; vesikalık fotoğraf

Mekân Güvenliği; Bizzat başvuru halinde güvenlik kamerası kayıtları

Yukarıda belirtilen kişisel veriler;Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak, iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alım sürecinin yürütülmesi, çalışan adayının başvurduğu pozisyona ilişkin uygunluğu ve yetkinliğinin ölçülebilmesi, başvuru sahibi ve iletilen referanslarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecektir. Bununla birlikte işyerimizdeki fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla belirlenen bölgelerde kamera kaydı yapıldığını bilgilerinize sunarız.

İş başvuru formunda; iş başvurusu kabul edilen adayların bilgileri, kanuna uygun olarak iş sözleşmesi ekinde özlük dosyasında saklanmaktadır. İş sözleşmesi kurulmayan adaylara ait başvuru formları 3. kişilerle paylaşılmamakta ve aksi açıkça talep edilmedikçe tamamen imha edilmektedir.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz 3. kişilere ait verilerin tarafınızca kanuna uygun olarak temin edildiği varsayılarak kişisel veriler işlenmektedir. 3. kişilere ait verilerin hukuka aykırı olarak temin edilmesi durumunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

Başvurunuzda sendika bilgisi, dini inanç, sağlık verisi, kan grubu gibi özel nitelikli verilerin paylaşılması halinde başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu veriler derhal imha edilecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin; KVKK m.11 kapsamındaki taleplerinizi;web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarakveya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun şekilde; kurum adresimize bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya sistemimizde önceden kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla info@imperialhastanesi.com adresine iletebilirsiniz.

Başvuru ve talepleriniz, en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Yazılı bilgilendirme durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesi gereğince; 10 sayfadan fazla her sayfa için veya dijital ortamda aktarım talebi halinde maliyet kadar işlem ücreti talep edilebileceğini bilgilerinize sunarız.Detaylı bilgi için web sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması bölümünü ve VERBİS kaydımızı inceleyebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi : 01.02.2023