Physicians

Dr. Öğretim Üyesi Canan İNCE BÖREKCİ

Dr. Öğretim Üyesi Canan İNCE BÖREKCİ

Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (2012-2017)

Mesleki Kariyer

KURSLAR ve SERTİFİKALAR
• Okul çağı çocukları için duygulanım bozuklukları ve şizofreni görüşme çizelgesi-şimdi ve yaşam boyu versiyonu ile yapılandırılmış görüşme teknikleri Nisan 2016
• Çocuk ve ergenlerde BDT, Ankara, kurs, 05.07.2019 -06.10.2019
• Çocuk ve ergenlerde şema terapi, İstanbul, kurs, 15.02.2019 -16.02.2019
• Oyun terapisi kursu, uygulayıcı sertifikasyon eğitimi 04.2021
• MOXO d-CPT uygulayıcı sertifikasyon eğitimi 15.05.2022
• Attentioner DEHB uygulayıcı eğitimi 11-12 Haziran 2022
• SOBECE Sosyal beceri çocuk eğitimi 22-24 Ekim 2022

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

YAYINLAR
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Ince canan,kandil sema (2018). Anger level and depression relation in children and adolescents with obsessive compulsive disorder. Anadolu psikiyatri dergisi-Anatolian journal of psychiatry (yayın no: 6028912).
2. Ince canan,karakuş mutlu,kandil sema (2017). An unusual side effect by atomoxetine use: hemolytic anemia. Anadolu psikiyatri dergisi-anatolian journal of psychiatry (yayın no: 6028858).
3. Ince canan,kandil sema,karadeniz serkan,karakuş mutlu (2017). Obsessive compulsive disorder in a family with familial mediterranean fever diagnosis, Anadolu psikiyatri dergisi-anatolian journal of psychiatry (yayın no: 6028872).
4. Civil arslan filiz,sağlam aykut demet,ince canan,tiryaki ahmet (2016). Neutropenia and thrombocytopenia induced by quetiapine monotherapy: case report and review of literature.
klınık psıkofarmakolojı bultenı-bulletın of clınıcal psychopharmacology (yayın no: 6028826).
5. Ince canan,kandil sema, karakuş mutlu, karadeniz serkan Obsesif kompulsif bozuklugu olan çocuk ve ergenlerde öfke düzeyi ve depresyon iliskisi: Ön çalisma. Anadolu Psikiyatri Dergisi (2016). 6. Büsra Duran, Sema Kandil, Mutlu Karakus, Canan Ince, Serkan Karadeniz, Dikkat eksikligi hiperaktivite bozuklugunda sosyal becerinin yasam kalitesi üzerine etkisinin degerlendirildigi bir ön çalisma. Anadolu Psikiyatri Dergisi (2016).
7. İnce Canan, Karakuş Mutlu (2016). Çocuk ve Ergende Kardiyolojik ve Respiratuar Hastalıklarda Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2016;2(2):29-36.
8. Karadeniz serkan,karakuş mutlu,duran büşra,Ince canan,kandil sema (2014).Postictal psychosis and aripiprazol treatment in adolescent with epilepsy and mild mental retardasyon. Anadolu psikiyatri dergisi-anatolian journal of psychiatry (yayın no: 2492023).
B. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Karakuş mutlu,ince canan,duran büşra,kandil sema (2017). Using of methylphenidate and risperidone in a case with jouberts syndrome with comorbid disruptive behavior disorders. Pamukkale tıp dergisi (yayın no: 6028886).
2. Ince canan,karadeniz serkan,karakuş mutlu,kandil sema (2016). Psikiyatrik yakınmalarla başlayan bir subdural hematom olgusu. Literatür sempozyum (yayın no: 6028654).
3. Ince canan,karakuş mutlu,karadeniz serkan,kandil sema (2015). Atomoksetin kullanımı sırasında gelişen bir obsesif kompulsif bozukluk olgusu. Türkiye çocuk hastalıkları dergisi (yayın no: 2492197).
4. Samiye çilem bilginer,ince canan,karakuş mutlu,karadeniz serkan,kandil sema (2013). Bir üniversite hastanesinde yatan hastalardan istenen çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi. Turk j chıld adolesc
ment health (kontrol no:2492641).
C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Sözlü Bildiriler
1. Duran büşra,ince canan,karadeniz serkan,karakuş mutlu,kandil sema (2016). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda sosyal becelerin yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirildiği bir ön çalışma. 1. uluslararası çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi (özet bildiri/sözlü sunum)(yayın no:6029472).
2. Ince canan,karakuş mutlu,kandil sema (2016). Obsesif kompulsif bozukluğu olan çocuk ve ergenerde öfke düzeyi ve depresyon ilişkisi: ön çalışma. 1. uluslararası çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi (özet bildiri/sözlü sunum)(yayın no:6029469).
D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Poster Bildiriler
1. Karakuş mutlu,ince canan,kandil sema (2016). Psychopharmacological treatment in joubert syndrome chıld wıth multıple psychiatric disorders. 8-uluslararası psikofarmakoloji kongresi 4. uluslar arası çocuk ve ergen psikofarmakoloji sempozyumu (özet bildiri/poster)(yayın no:6029454).
2. Samiye çilem bilginer,duran büşra,ince canan,tural hesapçıoğlu selma,kandil sema (2013). Changes in the preference of the psychotropic drugs in child ande adolescent psychiatry outpatient in five year. 5. international congress on psychopharmacology (/)(yayın no:2493677).
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Poster Bildiriler
1. Ince canan,karakuş mutlu,kandil sema (2017). Methylpenidate ınduced hıpomanıa: a case report. 27. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi (özet bildiri/poster)(yayın no:6029500).
2. Ince canan,karakuş mutlu,kandil sema (2017). Use of lorazepam in the treatment of rısperidone-ınduced paroxysmal dystonıa. 27. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi (özet bildiri/poster)(yayın no:6029488).
3. Ince canan,bulut damla, karakuş mutlu, kandil sema (2017). A case with frontal lob epilepsy followed by sleep disorder. 27. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi.
4. Ince canan,karadeniz serkan,karakuş mutlu,kandil sema (2016). Psikiyatrik yakınmalarla başlayan bir subdural hematom olgusu. 26. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi (özet bildiri/poster)(yayın no:6029420).
5. Ince canan,karakuş mutlu,kandil sema (2016). Otizm spektrum bozukluğu ve hemofili a birlikteliği: olgu sunumu. , 26. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi (özet bildiri/poster)(yayın no:6029004).
6. Civil arslan filiz,sağlam aykut demet,ince canan,tiryaki ahmet,özkorumak karagüzel evrim (2015). Ketiapin kullanımına bağlı gelişen nötropeni ve trombositopeni. 51. ulusal psikiyatri kongresi (/)(yayın no:2494173).
7. Samiye çilem bilginer,kandil sema,tural hesapçıoğlu selma,karakuş mutlu,duran büşra,karadeniz serkan,ince canan (2013). Evalution of child and adolescent suicide attempts .(yayın no:2493944).
8. Karadeniz serkan,karakuş mutlu,duran büşra,ince canan,kandil sema (2013). Epilepsi ve hafif düzeyde mental retardasyonu olan bir ergende postiktal psikoz ve aripiprazol tedavisi olgu sunumu. 23. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi (yayın no:2493293).
9. Samiye çilem bilginer,ince canan,karakuş mutlu,kandil sema (2013). Bir üniversite hastanesinde son bir yılda istenen çocuk ve ergen psikiyatri konsultasyonlarının değerlendirilmesi. 23. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi (yayın no:2493445).
10. Ince canan,karakuş mutlu,karadeniz serkan,kandil sema (2013). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dehb tanılı hastada atomoksetin kullanımı sonrası gelişen obsesif kompulsif bozukluk.23. ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi (yayın no:2492968).
F. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1. Treatment manual emdr and the art of psychotherapy with children, bölüm adı:(bölüm 1: infantlardan adolesanlara çocuklarda emdr terapisinde teorik temeller ve araştırmalar) (2020)., ince canan, ....., basım sayısı:1, türkçe(kitap tercümesi), (yayın no: 6028945).
2. Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı kitabı, bölüm adı:(14. bölüm: çocuk, hastalık ve ölüm.) (2019)., ince canan, ..........., basım sayısı:1, türkçe(ders kitabı), (yayın no:6028936).
G. Seminer
1. Biomarkers in anxiety disorders,panel 30.ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı kongresi 20.05.2021-22.05.2021 online.
2. Çocuk ve ergenlerde psikiyatrik muayene,4.karadeniz PDR günleri çalıştayı,2021.
3. Erken çocukluk döneminde bilişsel ve ruhsal gelişim, Trabzon, seminer, 15.06.2019 -15.06.2019.
4. Otizm spektrum bozukluğu tarama ve takip programı, Trabzon, seminer, 01.06.2017 -01.12.2017 (ulusal).
FOREIGN LANGUAGE İngilizce
Weekdays
:
08:00-17:00
Saturday
:
Date of Update : 07.03.2023