Cerrahi Bölümler

ქირურგი ქირჰან გენჩოსმანოღლუ

ქირურგი ქირჰან გენჩოსმანოღლუ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
ქირურგი დილექ აიდინ ერდოღან

ქირურგი დილექ აიდინ ერდოღან

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
ქქირურგი აიშე მუელლიმ

ქქირურგი აიშე მუელლიმ

Kadın Hastalıkları ve Doğum
ოპ. დრ. ექრემ საღლამ

ოპ. დრ. ექრემ საღლამ

Üroloji Uzmanı
ქირურგი ომერ ფათიჰ ჩელიქ

ქირურგი ომერ ფათიჰ ჩელიქ

Üroloji Uzmanı
ქირურგი ონურ დუნდარ

ქირურგი ონურ დუნდარ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
ოპ. დრ. ალი ალფერენ

ოპ. დრ. ალი ალფერენ

Çocuk Cerrahisi Uzmanı
ოპ. დრ. ომერ ქორქმაზ

ოპ. დრ. ომერ ქორქმაზ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
ოპ. დრ. სეზგინ  მუმჯუ

ოპ. დრ. სეზგინ მუმჯუ

Genel Cerrahi Uzmanı
ოპ. დრ. ორჰან შაჰინ

ოპ. დრ. ორჰან შაჰინ

Genel Cerrahi Uzmanı
ოპ. დრ. აჰმეთ ჰამდი ალბაირაქ

ოპ. დრ. აჰმეთ ჰამდი ალბაირაქ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Op. Dr. Yusuf AŞIK

Op. Dr. Yusuf AŞIK

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Doç Dr. Kemal TÜRKYILMAZ

Doç Dr. Kemal TÜRKYILMAZ

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Mahmut Haydar USTAOĞLU

Op. Dr. Mahmut Haydar USTAOĞLU

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Muhammet Bahattin KIR

Op. Dr. Muhammet Bahattin KIR

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Arzu DURMUŞ

Op. Dr. Arzu DURMUŞ

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Salih ERGÜN

Op. Dr. Salih ERGÜN

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Doç. Dr. Suat Terzi

Doç. Dr. Suat Terzi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Filiz TANRIKULU

Op. Dr. Filiz TANRIKULU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Yusuf Ziya YAMAK

Op. Dr. Yusuf Ziya YAMAK

Genel Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Yücel KOÇAK

Op. Dr. Yücel KOÇAK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Ahmet ÇUBUKÇU

Op. Dr. Ahmet ÇUBUKÇU

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
განახლების თარიღი : 19.01.2023