Physicians

Doç. Dr. Ahmet DURMUŞ

Doç. Dr. Ahmet DURMUŞ

Hematoloji Uzmanı

Eğitim ve Uzmanlık

1988 - 1994 - Tıp Fakültesi Eğitimi-Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

1998 - 2002 - İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi-Yyü Tıp Fakültesi

2004 - 2008 - Hematoloji Uzmalık Eğitimi-Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji Dilim Dalı

Deneyim

Yyü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı -Asistan(1998-2002)

Van Devlet Hastanesi İç Hastalıkları-Uzman (2003-2004)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Hematoloji Bilim Dalı-Uzman (2004-2008)

Van Devlet Hastanesi-Hematoloji Uzmanı (2008)

Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Hematoloji Uzmanı (2008-2014)

Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Hematoloji Doçenti (2014-2017)

İLGİ ALANLARI

Lösemi

Lenfoma

Anemi

Talasemi

Mesleki Üyelikler

Hematoloji Uzmanlık Derneği

Türk Tabipler Birliği

Bilimsel yayınlar

Durmus A, Mentese A, Yilmaz M, Sumer A, Akalin I, Topal C, Alver A. The thrombotic events in polycythemia vera patients may be related to increased oxidative stress. Med Princ Pract. 2014;23(3):253-8. doi: 10.1159/000360102. Epub 2014 Mar 15

Durmus A., A. Mentese, M. Yilmaz, A. Sumer, I. Akalin C. Topal, A. Alver. Increased oxidative stress in patients with essential thrombocythemia. Eur Rev Med Pharmacol Sci. Ahead of print ID: ERMPS-5269-2013.

Akalın İ., D. Armangil, A. Durmuş. Neonatal Polycythemia May be Free of JAK2V617F Mutation. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2013;33(1):132-137.

Aşık M., F. Özkul, H. Toman, A. Durmuş, İ. Anaforoğlu, F. Güneş, E. Akbal. Co-occurrence of Papillary and Follicular Thyroid Carcinoma in a Patient with Hodgkin’s Disease. Turk J Hematol. 2013;30:209-210.

Akdogan E., S. Cengiz, M. Yılmaz, M. Sönmez, A. Durmus, E. Oval, SB. Omay. Evaluation of protein tyrosine phosphatase activity in patients with acute leukemia. Wspolczesna Onkol. 2013;17(1):83-87.

Ozlu T., O. Aycicek, M. Sonmez, Y. Bulbul, SB. Omay, F. Oztuna, A. Durmus. Effect of early of delayed administration of warfarin with heparin on thrombosis in pulmonary thromboembolism. Med Princ Pract. 2011;20(2):181-186.

Atasoy A., Y. Sevim, I. Kaya, M. Yılmaz, A. Durmus, M. Sönmez, SB. Omay, F. Özdemir, E. Ovali. The effects of electromacnetic field on peripheral blood mononuclear cells in vitro. Bratisl Lek Listy. 2009;110(9):526-529.

Dilek İ., A. Durmuş, MK. Karahocagil, H. Akdeniz, H. Karsen, Aİ. Baran, Ö. Evirgen. Hematological Complications in 787 Cases of Acute Brucellosis in Eastern Turkey. Turk J Med Sci 2008;38(5): 421-424.

Yilmaz M., E. Ovali, E. Akdogan, A. Durmus, M. Sonmez, T. Dikmen, SB. Omay. Autologue serum is more effective than fetal bovıne serum on proliferation of bone marrow derived human mesenchymal stem cells. Saudi Med J. 2008 Feb;29(2):306-309.

Sonmez M., K. Aydin, A. Durmus, N. Sucu, M. Yilmaz, E. Akdogan, I. Koksal, E. Ovali SB. Omay. Plasma activity of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in Crimean-Congo-hemorrhagic-fever. J Infect. 2007 Aug;55(2):184-187. Epub 2007 Apr 6.

Senel FC., TU. Saracoglu, A. Durmus, B. Bagis. Severe osteomyelitis of the mandible associated with the use of non-nitrogen-containing bisphosphonate: report of a case. J Oral Maxillofac Surg Mar 2007; 65(3):562-565.

Sönmez M., Ö. Bektaş, M. Yılmaz, A. Durmus, E. Akdogan, M. Topbas, M. Erturk, E. Ovali, and SB. Omay. The relation of lymphoma and hepatitis B virus / hepatitis C virus infections in the region of east black sea, Turkey. Tumori. 2007 Nov-Dec;93(6):536-539.

Yılmaz M., T. Dikmen, M. Sönmez, E. Akdoğan, A. Durmus, SB. Omay, E. Ovalı. Change of Coagulation parameters after dauble plateletpheresis. Transfus Apher Sci. 2007 Oct;37(2):161-163.

Durmuş A., E. Doğan, R. Erkoc, H. Sayarlıoğlu, C. Topal, I. Dilek. Effect of valsartan on erythropoietin and hemoglobin levels in stage III-IV chronic kidney disease patients. Int J Clin Pract, 2005 September;59(9): 1001-1004.

Doğan E., R. Erkoc, H. Sayarlıoğlu, A. Durmuş, C. Topal. Effect of late referral to a nephrologist in patients with chronic renal filure. Nephrology 2005;10:516-519.

Dilek İ., A. Durmuş, H. Akdeniz, C. Topal, C. Demir, N. Topcu. Hepatitis C virus positivity in patients with neoplastic lymphoproliferative disorders. Haema 2004;7(1): 44-46.

Algün E., C. Topal, M. Öztürk, MR. Sekeroğlu, A. Durmus. Urinary beta-2 microglobulin in renal dysfunction associated with hypothyroidism. Int J Clin Pract. 2004 Mar;58(3):240-3.

Etlik Ö., E. Sakarya, K. Uzun, M. Harman, O. Temizöz, A. Durmuş. Demonstrating the effect of theophyline treatent on diaphragmatic movement in chronic obstructive pulmonary diseae patients by MR-fluoroscpy. Eur J Radiol. 2004 Aug;51(2):150-154.

Tuncer I., N. Topcu, A. Durmus, K. Türkdoğan. Oral ciprofloxacin versus ıntravenous cefotaxie and ceftriaxone in the treatment of spontaneous bacterial peritonitis. Hepato-Gastroenterology. 2003 september-october;50:1426-1430.

Tuncer I., A. Hayrettin, I. Uygan, K. Türkdoğan, S. Çekici, A. Durmus. A Brucellosis case with ascites, hearing loss and pancytopenia. Turk J Gastroenterol. 2002 Sep;13(3):168-171.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Durmus A., A. Mentese, M. Yilmaz, A. Uzun, C. Topal, A. Alver. The Oxidative Status In Patients With Essential Thrombocythemia. 17th Congress of the European Hematology Association. Amsterdam, Netherlands. Haematologica 2012; p 1619.

Durmus A., A. Mentese, M. Yilmaz, A. Uzun, C. Topal, A. Alver. The Oxidative Status In Patients With Polycythemia Vera. 17th Congress of the European Hematology Association. Amsterdam, Netherlands. Haematologica 2012; p 1627.

Durmus A., R. Erkoç, H. Dulger, C. Topal, İ. Uygun, İ. Dilek, H. Aksoy. Effects of Valsartan on erythropoıetin and haemoglobın levels ın patıents with reduced kıdney functıon and hypertentıon. XXXIX Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association. 2002, July 14-17, Copenhagen, Denmark.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

-Durmuş A., SB. Omay. Erişkin Akut Myeloblastik Lösemi Hastalarında Tedavi. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2007;3(2):36-41.

-Aydın K., M. Yılmaz, M. Sönmez, F. Aksoy, G. Yılmaz, E. Akdoğan, E. Sözen, R. Çaylan, A. Durmuş, N. Sucu, İ. Köksal, SB. Omay, E. Ovalı. Hematolojik Maligniteli hastalarda Febril Nötropenik Ataklarının Değerlendirilmesi. Flora 2007;12(2):80-85.

-Akagün T., M. Sönmez, M. Yılmaz, E. Akdoğan, A. Durmuş, E. Ovalı, SB. Omay. Heparinin indüklediği trombositopenide Fondaparinux tedavisi: Olgu sunumu. Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 2006;16(3):141-144.

-Sönmez M., M. Yılmaz, M. Erkut, E. Akdoğan, A. Durmuş, SB. Omay, E. Ovalı. FLAG kurtarma tedavine refrakter akut lösemi vakalarında FLAG-İdarubicin-Siklosporin tedavi sonuçları. Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 2005;15 (3): 144-148.

-Demirdağ R., İ. Dilek, A. Durmuş, E. Gökdeniz. Birinde Perikardiyal Effüzyon ve Diğerinde Atrial Fibrilasyonun Eşlik Ettiği İki İdiyopatik Hipereosinofilik Sendrom Olgusu. T Klin Kardiyoloji 2003;16:100-102.

-Dulger H., A. Durmuş, C. Sezgin, K. Uzun, B. Özbay. KOAH akut atak tedavisinde antioksidan olarak N-asetil Sistein’in etkinliği. Van Tıp Dergisi 2002 Temmuz;9 (3):91-94.

-Uzun K., M. Sayarlıoğlu, İ. Zehir, C. Topal, A. Durmuş. Antifosfolipid sendromu akciğer komplikasyonu ile seyreden iki olgu. Solunum 2002;4:251-254.

-Karahocagil MK, T. Buzğan, H. Irmak, Ö. Evirgen, C. Demir, A. Durmuş, İ. Dilek, H. Akdeniz, AP. Demiröz. Akut lösemili hastalarda nötropenik ateş ataklarının değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi 2002;9(4): 104-108.

-Dilek İ., R. Erkoç, M. Sayarlıoğlu, M. İlhan, S. Alıcı, K. Türkdoğan, C. Topal, A. Durmuş, H. Aksoy. Van ili merkez ve kırsal esimde yaşayan sağlıklı erişkin bireylerde hemogram ve ferritin düzeyleri. Van Tıp Dergisi 2002;9(2):52-55.

-Meral C, İ. Tuncer, C. Topal, H. Ayakta, A. Durmuş, H. Aksoy. Organik fosfor intoksikasyonları ile ilgili retrospektif araştırma. Van Tıp Dergisi 2000;7(4) 163-168.

-Dilek İ., A. Öner, R. Mete, R. Erkoç, K. Türkdoğan, C. Topal, A. Durmuş, H. Aksoy. Van ilinde kan grupları dağılımının Türkiye ve diğer bazı ülkeler ile karşılaştırılması. Van Tıp Dergisi 1998;5(4) 236-238.

-Dilek İ., R. Mete, R. Erkoç, K. Türkdoğan, C. Topal, H. Yıldırım, S. Altun, A. Durmuş, H. Aksoy. Erişkin kronik ITP’li 18 olgunun tedavi sonuçları. Van Tıp Dergisi 1998;5(3):166-169.

MEMBERSHIPS Trabzon Tabip Odası
FOREIGN LANGUAGE İngilizce
Hafta İçi:08:00-17:00 Cumartesi 08:00-13:00
:
Date of Update : 01.03.2024