Güvenlik Kültürü

Çalışma yaşamında kalite ve verimliliğin sağlanması ve sürdürülmesinde en temel öğelerden olan

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ;

• Tehlikeyi oluşmadan önce sezebilmek,
• Yaptığı/yapacağı işin içerdiği riskleri bilmek/öğrenmek,
• Tehlike kaynaklarından ve tehlikeli davranışlardan uzak durmak,
• Gereksiz risk almamak,
• Sadece iş zamanında değil hayatın her anında güvenliği en ön planda tutmak,
• Güvenli davranışı alışkanlık haline getirmek,
• Güvenli yaşamayı bir “yaşam biçimi” haline getirmektir.


Olumlu bir güvenlik kültürüne sahip olan kurumlarda; karşılıklı güvene dayanan iletişim, güvenliğin önemi konusundaki ortak algılamalar ve önleyici tedbirlerin yararlı olacağına duyulan inançtan hareketle, hekiminden hemşiresine, sekreterinden güvenlik görevlisine varana kadar güvenlik bilincini yaymak, sağlık alanında kaliteyi geliştirmek için çalışmaktayız.

Güncelleme Tarihi : 01.02.2023