Hasta Hakları

HASTA HAKLARI

BİR SAĞLIK KURULUŞUNA, SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURAN HERKESİN;

1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanmaya: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu hizmetlerden faydalanmaya,

2. Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma: Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe, inanç, ekonomik ve sosyal durumlar dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4. Kuruluşu Seçme ve Değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye, seçtiği sağlık kuruluşundan faydalanmaya,

5. Personeli Tanıma Seçme ve Değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6. Bilgi İsteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,

7. Mahremiyet:Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

8. Rıza ve İzin:Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9. Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını istemeye,

10.Güvenlik:Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11.Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme:Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,

12.Saygınlık Gösterme: Saygı, itina ve ihtimam göstererek güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13.Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14.Ziyaret: Kurum ve kuruluşça belirlenen usul ve esaslarına uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15.Refakatçi Bulundurma:Mevzuatın; sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

16.Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

17.Sürekli Hizmet:Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya

18.Düşünce belirtme:Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etmeye;

HAKKI VARDIR.

HASTA SORUMLULUKLARI

  1. Genel Sorumluluklar

1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

2. Kişi uygunsa kan verebilir yada organ bağışında bulunabilir.

3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu

0. Hasta, sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

1. Hasta; sağlık karnesinin(Bağ-kur, yeşil kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

0. Hasta, yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçlarını ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

  • Hasta başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
  • Hasta, sağlık bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
  • Hastanın tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
  • Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
  • Hasta, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
  • Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
  • Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma

· Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

· Hastanın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

· Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

· Hasta uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Başvuru Yöntemleri

Hasta haklarının ihlaline yönelik her türlü başvuru ve şikayetlerinizi, hastanemizde kurulmuş olan Hasta Hakları Birimine iletebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi : 22.03.2023