Hekimler

Uzm. Dr. Demet Şeker

Uzm. Dr. Demet Şeker

Nöroloji Uzmanı
Öğrenim Bilgisi
Tıpta Uzmanlık KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

200910/Mayıs/2016Tez adı: Klinik pratikte uyku deprivasyonlu EEG'nin tanıya katkısı (2016) Tez Danışmanı:(PROF. DR. SİBEL VELİOĞLU) Lisans KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİTIP FAKÜLTESİ/TIP PR.200215/Temmuz/2008

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÖROLOJİ ANABİLİM DALI)

Yönetilen Tezler* Yurt içi/Yurt Dışı Üniversitelerde veya diğer kurumlarda yönetilen tezler1. Demet Şeker, (2016). , Klinik Pratikte Uyku Deprivasyonlu EEG'nin Tanıya Katkısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÖROLOJİ ANABİLİM DALI/

İdari GörevlerGİRESUN ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/NÖROLOJİ ANABİLİM DALIAnabilim Dalı Başkanı2020

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • HAMIT GENC,B Baykan,H Bolay,D Uluduz,I Unal Cevik,N Kissani,O Luvsannorov,M Togha,A A Ozdem (2023). Cross-sectional, hospital-based analysis of headache types using ICHD-3 criteria in the Middle East, Asia, and Africa: the Head-MENAA study. Springer Science and Business Media LLC, 24(1), 24, Doi: 10.1186/s10194-023-01555-8 (Yayın No: 8394156)
 • AKYOL TANER, MUHTAROĞLU ALİ, ŞEKER DEMET, DÜLGER AHMET CUMHUR (2023). Impact of selective serotonin receptor inhibitors on gastric histopathology in patients with depression. Medical Science and Discovery, 10(1), 8-13., Doi: 10.36472/msd.v10i1.856 (Yayın No: 8394162)
 • MUHTAROĞLU ALİ, ŞENGÜL İLKER, ŞENGÜL DEMET, KESİCİOĞLU TUĞRUL, ŞEKER DEMET, DÜLGER AHMET CUMHUR (2023). Does enteral nutrition through a percutaneous endoscopic gastrostomy, attenuate Helicobacter pylori colonization?: is it worth mentioning?. Revista da Associação Médica Brasileira, 69, Doi: 10.1590/1806-9282.20221733 (Yayın No: 8394184)
 • DÜLGER AHMET CUMHUR, YAKARIŞIK MUSTAFA, ÖZBAŞ HASAN MÜCAHİT, ŞEKER DEMET, DİRİK YAREN, AKSOY İSKENDER (2022). Impact of serum sodium levels on Helicobacter pylori infection. Medical Science and Discovery, 9, Doi: 10.36472/msd.v9i7.759 (Yayın No: 8394190)
 • AKYOL TANER, DÜLGER AHMET CUMHUR, DİRİK YAREN, ŞEKER DEMET, SERİM VEDAT ATAMAN, HAKYEMEZ HÜSNİYE AYLİN, KESİCİOĞLU TUĞRUL, AYVAZ MUHAMMED ALİ, ŞİMŞEK MERİH (2022). Prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with Dementia who underwent Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) and the effect of preventive single dose ceftrixone plus pantaprazole therapy on Helicobacter pylori infection. Medical Science and Discovery, 9(3), 149-152., Doi: 10.36472/msd.v9i3.686 (Yayın No: 7624189)
 • Dayapoglu Nuray,Ayyıldız Neşe İşcan,ŞEKER DEMET (2021). Determination of health fatalism and the factors affecting health fatalism in patients with epilepsy in the North of Turkey. Epilepsy Behavior, 115, 107641, Doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107641 (Yayın No: 6794909)
 • DAYAPOĞLU NURAY,İŞCAN AYYILDIZ NEŞE,ŞEKER DEMET (2020). Fear of negative evaluation and the concealment of their disease by epilepsy patients. Epilepsy & Behavior, 113, 107539, Doi: 10.1016/j.yebeh.2020.107539 (Yayın No: 6694709)
 • GAZİOĞLU SİBEL, YILDIRIM AHMET, KÖKTÜRK ELİF GÖKÇEN, ŞEKER DEMET, ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK VİLDAN, VELİOĞLU SİBEL (2020). Acute Seizures in Cerebral Venous Sinus Thrombosis: Risk Factors and Prognosis. The Neurologist, 25(5), 126-130., Doi: 10.1097/NRL.0000000000000288 (Yayın No: 8238826)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 • İLGEZDİ İREM, BİLGİÇ ADNAN BURAK, ŞEKER DEMET (2019).
  Giresun Üniversitesi’nde Akut İskemik İnme Tedavisinde İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimlerimiz. 8. Uluslararaarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7040170)
 • ŞEKER DEMET, HAKYEMEZ HÜSNİYE AYLİN (2021).
  Nadir izlenen bir miyoklonus sebebi: Mantar zehirlenmesi tanısı ile başvuran bir aile. 3. ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL VE ÇEVRESEL TOKSİKOLOJİ KONGRESİ, 64-65. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7581283)
 • ÇİLESİZOĞLU YAVUZ NURÇE, ŞEKER DEMET (2022).
  Ankylosing Spondylitis Presenting with Acute Transverse Myelitis. International INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-22, 22-22. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:7754131)
 • YILDIRIM AHMET, ŞEKER DEMET (2022).
  The Relationship Between Acute Ischemic Stroke and Vitamin D Levels. 10. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:8286289)
 • ŞEKER DEMET (2020).
  Grayanotoksinle Kontamine Balın Yenmesi ile İlişkili Akut İskemik İnme ve Abdominal Aort Oklüzyonu Birlikteliği. 2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:6810151)
 • ŞEKER DEMET (2019).
  Manyetik Rezonans Görüntülemede Yaygın Santral Sinir Sistemi Tutumu Gösteren Metil Alkol Zehirlenmesi. 1. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:6810646)
 • İlgezdi İrem, ŞEKER DEMET, BİLGİÇ ADNAN BURAK (2019).
  Giresun Üniversitesi’nde Akut İskemik İnme Tedavisinde İntravenöz Trombolitik Tedavi Deneyimlerimiz. 8. Uluslararaarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:6810799)
 • ŞEKER DEMET, VELİOĞLU SİBEL, GAZİOĞLU SİBEL (2015).
  Abstracts. 31st International Epilepsy Congress, Istanbul, Turkey, 56, 201-202. Doi: 10.1111/epi.13241 (Özet Bildiri/Poster) (Yayın No:2382457)
 • ŞEKER DEMET, VELİOĞLU SİBEL, GAZİOĞLU SİBEL (2015).
  Sleep deprivation EEG for increasing EEG yield in epileptic patients. 31st International Epilepsy Congress (/) (Yayın No:2295640)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
 • DEMYELİNİZAN HASTALIKLAR
  Bölüm adı: (PEDİATRİK MULTİPL SKLEROZ) (2023).
  Yazar: ŞEKER DEMET
  Editör: Mustafa ÇAM
  Basım sayısı: 1
  Sayfa Sayısı: 318
  ISBN: 978-625-399-003-9
  Türkçe (Bilimsel Kitap)
  Yayın No: 8394203
 • Nörolojik Muayene, İnceleme ve Hastalıkları
  Bölüm adı: (Elektroensefalografi) (2020).
  Yazar: ŞEKER DEMET
  Editörler: Kunt Refik, Tekin Selma
  Basım sayısı: 1
  Sayfa Sayısı: 541
  ISBN: 9786052589403
  Türkçe (Bilimsel Kitap)
  Yayın No: 6795012
 • Obstetride Temel Prensipler
  Bölüm adı: (Gebelikte Görülen Nörolojik Hastalıklar) (2020).
  Yazarlar: ŞEKER DEMET, İLGEZDİ İREM
  Editörler: Üstün Cazip, Kara Osman Fadıl, Güven Davut, Güvendağ Güven Emine Seda
  Basım sayısı: 1
  Sayfa Sayısı: 437
  ISBN: 9786052589427
  Türkçe (Bilimsel Kitap)
  Yayın No: 6795115
 • Baş Boyun ve Santral Sinir Sistemi Tümörleri
  Bölüm adı: (SSS Tümörlerinde Nörokognitif Değerlendirme) (2019).
  Yazar: ŞEKER DEMET
  Editörler: SÜMBÜL Ahmet Taner, SEDEF Ali Murat, ÖZDEMİR Yurday
  Basım sayısı: 1
  Sayfa Sayısı: 537
  ISBN: 9786052585535
  İngilizce (Bilimsel Kitap)
  Yayın No: 6795296
 • E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  GAZİOĞLU SİBEL, YILDIRIM AHMET, ŞEKER DEMET, ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK VİLDAN, VELİOĞLU SİBEL (2016). Serebral Ven ve Dural Sinüs Trombozlu Hastalarda Epileptik Nöbetler. 10. Ulusal Epilepsi Kongresi (Özet Bildiri/Poster) Yayın No: 8285578
 • GAZİOĞLU SİBEL, YILDIRIM AHMET, ŞEKER DEMET, ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK VİLDAN, VELİOĞLU SİBEL (2016). Serebral Ven ve Dural Sinüs Trombozlu Haslarda Epileptik Nöbetler. 10. Ulusal Epilepsi Kongresi (/) Yayın No: 3118168
 • Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
  Vaka Takdimi, ŞEKER DEMET, YILDIRIM AHMET (2023). Fatal triad of checkpoint inhibitors: Pembrolizumab induced myasthenia gravis with myositis and myocarditis in a patient with thymoma. ASEAN Neurological Association, 28(2), 439-443. Doi: 10.54029/2023ezm Yayın No: 8394133
 • Vaka Takdimi, GAZİOĞLU SİBEL, ŞEKER DEMET, BOZ CAVİT (2013). Cerebral venous thrombosis after high dose steroid in multiple sclerosis a case report. Hippokratia, 17(1), 88-90. Yayın No: 2382214

Üniversite Dışı Deneyim 2016-2018

Uzman HekimSAĞLIK BAKANLIĞI VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ, (Kamu)2016-2016

Uzman HekimSAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ, (Kamu)2008-2008

Pratisyen HekimSAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ, (Kamu)2008-2009

Pratisyen HekimSAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ, (Kamu)

ÜYELİKLER Trabzon Tabip Odası
YABANCI DİL İngilizce
Güncelleme Tarihi : 19.10.2023