ჩვენი განყოფილებები

Nefroloji სიაში დაბრუნება

Nefroloji, böbrek hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. İç hastalıklarının bir yan dalı olan Nefroloji bölümümüzde Uzm. Dr. Muammer Cansız deneyimi ve bilgi birikimi ile böbrek hastalıklarının tanısının konması, önleyici tedbirlerin alınması ve tedavi edilmesi konularında hizmet vermektedir.

Nefroloji bölümümüzde böbrek yetmezliği, hipertansiyon, elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor gibi) bozuklukları ve idrar anormalliklerinin (idrarda kan bulunması, idrarda protein/albumin bulunması gibi) nedenlerinin araştırılması, tedavi olanaklarının belirlenmesi ve böbrek fonksiyonlarının korunması ve takibi konularında rol alırlar. Ayrıca sistemik hastalıkların (diabetes mellitus, hipertansiyon, romatolojik hastalıklar gibi), akut, hızlı gelişen klinik durumların (sıvı kaybı, kalp yetmezliği, kana mikrop karışması-sepsis gibi), sürekli kullanılmakta olan ilaçların (kemoterapi, anti-romatizmal ilaçlar, kortizon gibi) böbrekler üzerinde oluşturabildikleri olumsuz etkilerin değerlendirilmesi ve çözümlerin üretilmesi konusunda hizmet verilmektedir.

Uzm. Dr. Muammer CANSIZ

Uzm. Dr. Muammer CANSIZ

İç Hastalıkları ve NefrolojiUzmanı, Doktor Öğretim Üyesi
განახლების თარიღი : 02.02.2023